INFORMARE DE PRESĂ

Activitatea desfășurată de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea a fost analizată astăzi, 27 octombrie 2022, la reuniunea lunară a Colegiului Prefectural.

Potrivit situației prezentate de către directorul AJOFM Vâlcea, în primele trei trimestre ale anului 2022 au fost înregistrați la AJOFM Vâlcea 6.037 șomeri, din care 1860 au primit dreptul la indemnizație. În acest moment sunt în evidențe 4.639 șomeri. Pentru plata acestor persoane s-au cumulat 8.117.160 lei. De asemenea au fost decontate 442 concedii medicale în valoare cumulată de 199.064 lei.

Pe parcursul anului 2022 au fost luați în evidența agenției 40 români reîntorși în țară, care au beneficiat de serviciile de informare, consiliere și mediere. S-au eliberat 184 de adeverințe pentru Inspectoratul General pentru Imigrări, care se referă la angajarea a 2.212 cetățeni străini pe piața forței de muncă din județul Vâlcea.

Amintim că stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor se realizează prin subvenționarea locurilor de muncă, astfel:

– angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

– angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 2.250 lei pe o perioadă de 18 luni, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

– angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

– angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă de 2.250 lei.

Până în prezent sunt înregistrate convenții (angajamente legale de plată) semnate pentru 929 persoane. De asemenea, mai există pentru evaluare alte 344 de cereri. Efortul bugetar alocat acestor măsuri este de 8.412.000 lei, sumă cuprinsă în bugetul aferent anului 2022.

În perioada 2020-2022 AJOFM Vâlcea a implementat o serie de măsuri destinate combaterii efectelor pandemiei de COVID 19. Cea mai importantă a fost cea a decontării indemnizației de șomaj tehnic pentru mii de salariați. În acest moment, mai este în derulare o singură măsură ce vizează compensarea bănească a timpului de muncă redus, pentru angajatorii a căror activitate a fost afectată de pandemie și de efectele din economie. Astfel, pentru salariații al căror program normal de muncă a fost redus ca urmare a scăderii cifrei de afaceri, se achită un cuantum lunar per salariat, de 75% din salariul de bază evidențiat în baza de date de la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

În primele nouă luni ale anului în curs, 262 de angajatori au primit subvenția kurzarbeit, pentru 2.828 de persoane. Suma totală decontată a fost de 3.935.302 lei. Măsura se mai aplică doar până la finalul anului, respectiv 31.12.2022.

În perioada 01.05-12.05.2022, s-a derulat o campanie de informare și consiliere a tinerilor din 27 unități de invățământ, înainte de data absolvirii, pentru a fi informați și pregătiți în vederea serviciilor oferite de către AJOFM Vâlcea și pentru a se familiariza cu cerințele și tendințele pieței forței de muncă.

Au fost efectuate și se realiza în continuare, deplasări în zonele în care sunt cazați refugiații ucraineni pentru acordarea de servicii suport în vederea integrării pe piața muncii.

Au fost reluate întâlnirile și contactele directe cu agenții economici pentru stabilirea unui necesar de ocupare. Începând cu organizarea Bursei Generale a Locurilor de Muncă, s-a deschis perspectiva organizării de miniburse zonale pe raza județului și ,,mese rotunde,, cu participarea reprezentanților din rândul angajatorilor locali.

La data de 30.09.2022, AJOFM Vâlcea avea în implementare proiectele:

 • “UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate” POCU/485/3/14/129163; Grup ţintă: angajarea şi subvenţionarea a 326 ucenici
 • „ACTIMOB NEETs – Activare şi mobilitate tineri NEETs” POCU/519/1/1/129203; Grup ţintă: angajarea 126 şomeri şi subvenţionarea a 124 locuri de muncă
 • “PROACCES 2- Stimularea mobilităţii şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi inactivi” POCU/610/3/13/130167; Grup ţintă: angajarea şi subvenţionarea a 252 şomeri
 • “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” POCU/605/3/1/130164; Grup ţintă: persoanele cu dizabilităţi
 • „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”POCU/801/3/15/139164; realizare Studii/ analize/ prognoze privind nevoile pieţei muncii/Instrumente / sisteme / proceduri/ servicii /mecanisme etc. corelarea cererii cu oferta de forţă de muncă/monitorizarea şi evaluarea serviciilor furnizate de SPO pentru 1872 de persoane;
 • „ACTINEETs 1 RMPD – Activare tineri NEETs”POCU/983/1/1/152774, Grup ţintă: angajarea şi subvenţionarea a 86 şomeri, absolvenți și șomeri de lungă durată, someri peste 45 de ani.
 • ,,Proacces 3 – Stimularea mobilității şi subvenționarea locurilor de muncă pentru şomeri,,

POCU/888/3/13/142803, grup țintă 430 şomeri non NEETs ;

 • „Proacces 4 – Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri” POCU/1079/3/13/157100 Grup ţintă: angajarea şi subvenţionarea a 223 şomeri, persoane non-neet.
 • „Managementul de caz – proces de incluziune pe piața muncii„ POCU/801/3/15/140163, Asistare clienți prin servicii de informare și consiliere profesională / management de caz.
 • „O sansă pentru viitor-tinerii NEETs din SV Oltenia”

POCU/2014-2020, grup țintă 371 tineri neets cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani.

În activitatea instituțională, AJOFM Vâlcea s-a bucurat de sprijinul și deschiderea oferite de către autoritățile publice locale.

Tot în cursul zilei de astăzi, la sediul instituției au avut loc și întâlnirile de lucru lunare ale:

 • Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Tema întâlnirii a fost “Producția agricolă în județul Vâlcea în condițiile secetei pedologice înregistrate în anul 2022. Evoluția prețurilor la principalele produse alimentare”.
 • Comisiei de Dialog Social. În cadrul ședinței s-a dezbătut situaţia accidentelor de muncă înregistrate în anul 2022 la nivelul județului Vâlcea.