INFORMARE DE PRESĂ

Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, perioadă în care se intensifică transportul de animale vii, carne și produse din carne pe drumurile publice, la nivelul județului Vâlcea, s-a stabilit un program de control comun verificându-se, astfel, modul de respectare a cerințelor legislației Uniunii Europene aplicabile transportului/comerțului cu animale vii și a produselor provenite de la acestea, pe drumurile publice și în zone considerate cu risc crescut de circulație ilegală a animalelor.

Ca urmare a şedinţei de lucru, din data de 18 noiembrie 2022, convocată de către prefectul judeţului Vâlcea, Mihai Oprea cu membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Vâlcea, o comisie mixtă, alcătuită din reprezentanți din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea și ai Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, va efectua în perioada 19.11.2022-15.01.2023, o serie de controale în trafic, târguri și zonele adiacente acestora. De asemenea a fost aprobată decizia cu nr. 9/18.11.2022, care conține informații referitoare la:

 • întocmirea unor planuri de acțiune pentru efectuarea unor controale în vederea identificării și descurajării circulației ilegale de porci vii și produse provenite de la aceștia sau a depistării creșterii ilegale a suinelor;
 • elaborarea de către UAT-urile și societățile comerciale cu activități specifice, de pe raza județului Vâlcea, a unui plan de urgență pentru intervenția în focarele de Pestă Porcină Africană, până la data de 30.11.2022;
 • totodată, Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea va monitoriza, evalua și informa gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza județului Vâlcea asupra măsurilor și obligațiilor ce le revin în aplicarea prevederilor deciziei nr. 1/15.11.2022 a Centrului Național de Combatere a Bolilor (CNCB);
 • Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea (DSVSA), cât și unitățile administrativ-teritoriale vor informa cetățenii despre măsurile care trebuie luate în vederea reducerii riscului de apariție a Pestei Porcine Africane în gospodării.

Scopul acestor acțiuni de control este acela de a descuraja și limita circulația ilegală a porcinelor, circulație care a devenit un fenomen la nivel național și este una din principalele cauze de răspândire a virusului Pestei Porcine Africane. În multe focare declarate la nivelul județului Vâlcea, în perioada 2019-2022, mișcarea necontrolată a porcinelor a fost una dintre cauzele apariției acestei boli. De asemenea, în ultima perioadă, marii crescători de porcine, și nu numai, incriminează și o altă cauză a apariției bolii: traficul ilegal de porcine vii.

Pe termen lung, vor fi efectuate controale periodice, cu această tematică, în zonele de trafic intra și interjudețean cu frecvență lunară, dar și controale la nivelul exploatațiilor ce dețin un număr mare de porcine, exploatații considerate cu risc crescut și în care nu se poate justifica mișcarea porcinelor (ex. exploatații cu efective mai mari de 30 capete porcine, ce nu pot justifica micșorarea efectivului de porcine doar prin consumul familial, astfel existând suspiciunea comercializării porcinelor fără documente legale).

În situația apariției evenimentelor deosebite în timpul acestor acțiuni de control, inspectorii DSVSA Vâlcea pot dispune aplicarea măsurilor conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2020/687 al Comisiei privitor la normele de prevenire si control al anumitor boli listate, respectiv punctul 19, Art. 7, punctul 4, Art. 10, punctul 1, litera a și b (dispunerea sacrificării preventive/uciderii animalelor pentru care nu poate fi asigurată trasabilitatea), se va acționa conform deciziei unității locale de decizie nr. 13/19.05.2021.

Exploatațiile comerciale de porcine de pe raza județului Vâlcea, autorizate sanitar veterinar, vor elabora, până la data de 30.11.2022, un Plan de urgență pentru intervenția în focarele de Pestă Porcină Africană. Planul de urgență elaborat trebuie să conțină, fără a se limita la aceste informații, cel puțin următoarele:

 • Stabilirea metodei de ucidere a animalelor în cazul confirmării unui focar de boală, planificarea acțiunii de ucidere și stabilirea sursei de achiziție pentru materialele necesare (ex. stabilirea unui spațiu unde se va efectua uciderea dacă se va recurge la metoda gazării, gazul utilizat, pistoale cu glonț captive, capse de asomare etc);
 • Formarea unei echipe care va realiza uciderea (personal instruit conform normelor de protecție a animalelor în vigoare), asigurarea de personal pentru depopularea animalelor, transportul și manipularea cadavrelor la groapă. La alcătuirea acestor echipe se va ține cont de dimensiunea/capacitatea exploatației, astfel încât operațiunea de ucidere să se realizeze în cel mai scurt timp posibil;
 • Identificarea unei unități de neutralizare prin incinerare de mare capacitate, iar în cazul în care se recurge și/sau la metoda alternativă de neutralizare prin îngropare este obligatorie identificarea unui teren pentru îngroparea cadavrelor;
 • Stabilirea necesarului de utilaje, respectiv a necesarului utilajelor de încărcare și transport a cadavrelor la locul de neutralizare, respectiv a utilajelor necesare pentru efectuarea unei gropi în cazul în care se recurge la o metodă alternativă de neutralizare prin îngropare, precum și asigurarea materialelor necesare pentru efectuarea acestei acțiuni;
 • Materialele necesare pentru aplicarea metodei alternative de neutralizare prin îngropare/incinerare la fața locului (ex. folie polipropilenă, paie, lemne, var cloros, nisip etc);
 • Stabilirea substanțelor dezinfectante calculată în funcție de mărimea unității comerciale, precum și necesarul de substanțe în cazul în care se recurge la o metodă alternativă de neutralizare;
 • Stabilirea echipei care efectuează operațiunile de DDD;
 • Stabilirea modului de neutralizare a furajelor contaminate, gunoiului de grajd, precum și a materialelor necesare pentru această manoperă.

Recomandări pentru cetățeni în vederea reducerii riscului de apariție a bolii în gospodării

Având în vedere evoluția Pestei Porcine Africane în România și țările membre ale UE se impune luarea anumitor măsuri specifice în vederea reducerii riscului de apariție a bolii în gospodăriile populației. Prin urmare, DSVSA Vâlcea recomandă cetățenilor să respecte câteva reguli:

 • evitați vizitele între exploatații/gospodării;
 • nu permiteți accesul persoanelor străine în incinta adăpostului de porci;
 • schimbați încălțămintea și folosiți un halat la intrarea în adăpostul de porci;
 • este indicată amplasarea de dezinfectoare pietonale la intrarea/ieșirea din exploatație/gospodărie;
 • depozitați gunoiul de grajd într-un loc bine delimitat, în incinta exploatației/gospodăriei;
 • porcinele domestice trebuie deţinute în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcinele domestice din alte exploataţii, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici;
 • nu hrăniți porcinele cu resturi alimentare/lături ce conţin resturi de la carnea de porc domestic sau mistreț, gătită în familie;
 • scroafele/vierii nu vor fi scoase/scoşi din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie;
 • este interzisă hrănirea porcinelor cu iarbă ori fân provenite din zonele aflate sub restricţii sau folosirea de aşternut provenit din aceste zone;
 • creşterea porcinelor domestice în spaţii neîngrădite şi neprotejate împotriva contactului cu porcii mistreţi este strict interzisă.

Orice suspiciune de boală sau mortalitate se va anunța de urgență la DSVSA Vâlcea sau medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare.