INFORMARE DE PRESĂ

“Am convocat la sediul instituției ședința trimestrială cu tema siguranței în școlile din județul Vâlcea. În cadrul întâlnirii de astăzi, am analizat măsurile de protecție a unităților de învățământ, soluțiile propuse și măsurile implementate în ceea ce privește prevenirea și combaterea fenomenului de bulling în școli, împreună cu echipa interinstituțională formată din reprezentanții: Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, Consiliului Județean Vâlcea, Direcției Poliției Locale Râmnicu Vâlcea, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Vâlcea, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANAÎTP) și Direcției de Sănătate Publică Vâlcea. La întâlnirea de lucru au participat subprefecții Florentina Călin și Victor Stănculescu.

 

 

Vom continua, acțiunile cuprinse în Planul  Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea. La punctul ,,Diverse” am propus analiza activităților desfășurate de către Centrul Regional Pitești al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, pe linia prevenirii traficului de persoane în unitățile școlare. De asemenea, amintesc pe această cale, faptul că în județul Vâlcea vor continua demersurile în ceea ce privește informarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la efectele consumului de stupefiante. Pentru a-i proteja pe copii și pe tineri în general de acest flagel este nevoie de efortul susținut atât al autorităților și familiilor, cât și al societății civile.

 

 

În ceea ce privește subiectele analizate astăzi, am stabilit în calitate de coordonator al echipei interinstituționale, ca instituțiile cu atribuții în ceea ce privește siguranța în școli să desfășoare în perioada următoare o acțiune comună pentru a identifica nevoile unităților școlare din județ. Este necesar un efort susținut, din partea tuturor, pentru a putea dezvolta programe și proiecte de prevenire în școli, familie și comunitate. Pentru Instituția Prefectului educația reprezintă o prioritate. Vom oferi sprijin permanent în rezolvarea problemelor din unitățile școlare.” a subliniat prefectul, Mihai Oprea.

 

 

Potrivit coordonatorului Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANAÎTP) – Centrul Regional Piteşti, comisar șef de poliție, Geană Marian, în perioada urmatoare sunt planificate următoarele activități:

 • încheierea unui proiect educațional împreună cu C.J.R.A.E Vâlcea și I.S.J Vâlcea pe linia prevenirii traficului de persoane
 • încheierea unei campanii locale de prevenire a traficului de persoane împreună cu I.P.J. Vâlcea – Biroul Siguranța Școlară și Biroul de Prevenire a Criminalității
 • desfășurarea de activități de prvenire în unități școlare din Vâlcea împreună cu partenerii instituț

 

În anul școlar 2022-2023 Agenția Națională Antidrog continuă implementarea proiectelor naționale de prevenire a consumului de droguri, prin centrele de prevenire, evaluare și consiliere antidrog județene.  Proiectele naționale vizate sunt:

 • Proiectul național ,, CUM SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI’’

Scop: Promovarea unui stil de viață sănatos în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5-7 ani (preșcolari de grupa mare și școlari din clasa pregatitoare) pentru prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate, precum și pentru neînceperea sau întârzierea debutului consumului de droguri.

 

 • Proiectul național ,,NECENZURAT

Scop: Dezvoltarea emoțională a elevilor din clasele a I-a și a II-a, în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri.

 

 • Proiectul național ,, ABC-UL EMOȚIILOR’’

Scop: Dezvoltarea emoțională a elevilor din clasele a I-a și a II-a, în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri.

 

 • Proiectul național ,, FRED GOEST NET’’

Scop: Realizarea de intervenții preventive timpurii pentru elevii de liceu (14-19 ani) în scopul neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri sau evitării transformării consumului experimental și ocazional în consum regulat.

 

 • Proiectul național ,,MESAJUL MEU ANTIDROG

Scop: Dezvoltarea unor atitudini și practici de viață sănătoasă pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal, prin implicarea în activități artistice și sportive, ca alternativă la consumul de tutun, alcool și droguri.

 • Proiectul național ,, ABILITAȚI PENTRU ACȚIUNE’’

Scop: Dezvoltarea unei conexiuni puternice cu școala, implicarea părintilor în viața copiilor și dezvoltarea la elevii de gimnaziu și liceu a abilităților de luare a deciziilor sănătoase atunci când sunt presați să consume droguri.

 

 • Proiectul național ,,ACTIONAM JUST

Scop: Implicarea elevilor de liceu în activități interactive de educație juridică în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri.

 

 • Proiectul național ,, EU ȘI COPILUL MEU

Scop: Creșterea factorilor familiali de protecție și reducerea factorilor familiali de risc față de consumul de tutun, alcool și droguri la preadolescenți si adolescenți.

 

Conform coordonatorului C.P.E.C.A. Vâlcea, Comisar șef de poliție, Ionuț Pîslaru, în luna septembrie a noului an școlar 2022-2023, CPECA Vâlcea a desfășurat 14 activități în mediul școlar, având ca participanți 340 elevi.

 

 

Potrivit inspectorului școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Vetuța CIOCAN, I.S.J Vâlcea împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a desfășurat activități preventive pe linia violenței în mediul școlar, a bullyingului/ ciberbullyingului în cadrul proiectelor de prevenire a actelor de violență și a infracțiunilor comise cu violență în unitățile de învățământ. Pentru anul școlar în curs a fost constituit la nivelul fiecărei unități de învățământ Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

 

 

Conform datelor IPJ Vâlcea, din punct de vedere al asigurării cu pază și dotării cu sisteme de supraveghere video, situația unităților de învățământ preuniversitar se prezintă astfel:

 • 1 (0,24%) unitate învățământ din mediul urban este asigurată exclusiv cu pază umană.
 • 257 (63,14%) din unitățile de învățământ preuniversitar sunt dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video. În mediul urban, procentul este de 17,19% (70), iar în cel rural de 45,94% (187).
 • 51 (12,53%) din unitățile de învățământ preuniversitar dispun atât de pază umană cât și de sisteme de supraveghere video, în mediul urban procentul este de 10,81% (44), iar în cel rural 1,71% (7).
 • 98 (24,07%) nu dispun nici de pază umană și nici de sisteme video. Procentul în mediul urban este de 6,14% (25) și în mediul rural de 17,93% (73). Dintre aceste unități, un nr. de 30 au totuși montat subistem de alarmă împotriva efracției, îndeplinind astfel una dintre cerințele minime de securitate prev. de art. 8 ind. 1 din Anexa 1 la HG nr. 301/2012 (respectiv control acces prin cartela sau pază, subsistem video și subsistem de alarmă – trebuie îndeplinite cumulativ).

Așadar, din cele 98 de unități de învățământ, doar 68 (16,70%)  nu au montat niciun fel de sistem de protecție dintre cele prevăzute de cerințele minime de securitate prevăzute de lege. Se fac demersuri și eforturi ca și aceste școli să beneficieze de sisteme de securitate. Analizând datele de la IPJ Vâlcea, în ceea ce privește protecția unităților de învățământ, comparativ cu anul trecut se poate observa o ușoară evoluție a asigurării unităților de învățământ cu pază umană, precum și cu sisteme tehnice de supraveghere video.

 

  An școlar 2021-2022 An școlar 2022-2023
Nr. unități de învățământ 405 407
Nr. unit. de învăţământ  asigurate cu pază umană (exclusiv). 0 1
Nr. unit. de învăţământ preuniversitar  dotate cu sisteme de supraveghere video (exclusiv). 233 257
Numărul unităţilor de învăţământ care dispun atât de pază umană, cât şi de sisteme tehnice de supraveghere video (exclusiv). 44 51
Numărul unităţilor de învăţământ care NU dispun de pază umană şi nici de sisteme tehnice de supraveghere video. 128 98
Total unități care au pază umană (chiar dacă au sau nu alte sisteme). 44 52