Referendum 6-7 octombrie 2018

REFERENDUM 6-7 OCTOMBRIE 2018

Referendumul pentru revizuirea Constituției în forma adoptată de Parlament se va desfășura pe parcursul a două zile, 6 și 7 octombrie 2018, între orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cât mai largă a românilor cu drept de vot.

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 40 AL JUDEȚULUI VÂLCEA,  își desfășoară activitatea în cadrul Instituției Prefectului – județul Vâlcea, la adresa: Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1

 • Program zilnic între orele:   10:00 – 17:00
 • Telefon: 0250 / 733 110
 • Fax:        0250 / 733 120

Link-uri utile :

Biroul Electoral de Circumscripție Nr.40 al Județului Vâlcea:

Hotărâri ale AEP:

 • Instruirea președinților Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare – Referendum 6 și 7 octombrie 2018
 • Hotărârea AEP nr. 464/24.09.2018 privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și numerotarea și aducerea la cunoștință publică a secțiilor de votare;
 • Hotărârea AEP nr. 447/20.09.2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018; —  Tipizat Lista electorală suplimentară — ;     —  Tipizat Extras din listele electorale — ;
 • Hotărârea AEP nr. 453/21.09.2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale și a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați jud. Olt din 6 și 7 octombrie 2018;
 • Hotărârea AEP nr. 452/21.09.2018 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
 • Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr.441/20.09.2018 privind reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
 • Hotărârea AEP nr. 440/19.09.2018 pentru aprobarea modelelor ștampilelor care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 şi 7 octombrie 2018, precum și a normativelor privind numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”;
 • Hotărârea AEP nr. 441/19.09.2018 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.

Hotărâri ale Biroului Electoral Central:

 • Hotărârea nr. 31 H / 04.10.2018, privind persoanele care predau Biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti, respectiv Biroului Electoral Central, procesele-verbale privind rezultatul referendumului
 • Hotărârea nr. 28 H / 01.10.2018, privind predarea materialelor care rezultă din procesul de votare organizat la secţiile de votare din ţară;
 • Hotărârea nr. 24 H / 30.09.2018privind organizarea activităţii de verificare şi centralizare a proceselor-verbale şi de constatare a rezultatului referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018;
 • Hotărârea nr. 23 H / 27.09.2018, privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 și 7 octombrie 2018;
 • Hotărârea nr. 22 H / 27.09.2018, pentru colectarea datelor și informarea opiniei publice privind prezența la vot la secțiile de votare din străinătate;
 • Hotărârea nr. 21 H / 26.09.2018, privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei;
 • Hotărârea nr. 19 H / 25.09.2018, pentru colectarea datelor şi informarea opiniei publice privind prezenţa la vot.

ORDINE PREFECT:

 • Ordinul privind constituirea Comisiei tehnice judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din data de 6 şi 7 octombrie 2018, poate fi descărcat de aici.
 • Ordinul privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, poate fi descărcat de aici.
 • Ordinul privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din data de 6 şi 7 octombrie 2018, în judeţul Vâlcea, poate fi descărcat de aici.

Program:

 • Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din data de 6 şi 7 octombrie 2018, la nivelul judeţului Vâlcea poate fi descărcat de aici.

Comunicate:

 • Comunicat din 06 octombrie 2018 – Structurile teritoriale din cadrul M.A.I. angrenate în organizarea și desfășurarea Referendumului din 6 și 7 octombrie 2018 au luat toate măsurile, din competență, pentru asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă publică;
 • Comunicat din 24 septembrie 2018 – Ședință a Comisiei tehnice județene pentru organizarea referendumului național din 6-7 octombrie 2018.