Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto
Apostilă

Mesajul Prefectului

          Încrederea acordată de Guvernul României și atribuțiile funcției, mă vor obliga în acest mandat să îmi desfășor întreaga activitate sub semnul vegherii la aplicarea și respectarea legilor țării, precum și la urmărirea implementării cu succes, potrivit prerogativelor, a programelor guvernamentale de la nivelul județului Vâlcea.
          Valorile fundamentale pe care se va întemeia și desfășura întreaga activitate a Instituției Prefectului Județul Vâlcea, vor fi principiile legalității, transparenței și eficienței.
          Toate acestea, vor fi orientate în sprijinul și în interesul cetățeanului, care va beneficia de acces liber și neîngrădit la informații. Transparența decizională, va viza o bună colaborare cu mass-media, atât în ceea ce privește liberul acces la informații, precum și la mediatizarea activităților desfășurate de către instituție.

PREFECT
Florian MARIN

 

Link către vechiul site: www.prefecturavalcea.ro