Buget pe surse financiare

Sursele financiare ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea se asigură integral din bugetul de stat pentru:
Capitolul 51.01.03 „Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe”;
Capitolul 61.50.00 „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”;
Capitolul 68.06.00 „Asigurări şi Asistenţă Socială”.
Bugetul alocat pe anul 2017
Bugetul actualizat pe anul 2019
Bugetul final pe anul 2019
Bugetul alocat pe anul 2020
Bugetul final pe anul 2020
Bugetul alocat pe anul 2021
Bugetul actualizat pe anul 2021
Bugetul final pe anul 2021
Bugetul alocat pe anul 2022
Bugetul final pe anul 2022
Bugetul alocat pe anul 2023
Bugetul final pe anul 2023
Bugetul alocat pe anul 2024