Situația incidentelor de integritate

Nu au fost semnalate incidente de integritate.