Organigramă

  1. Organigrama Instituției Prefectului Județului Vâlcea
  2. LISTA cuprinzând Serviciile publice deconcentrate este disponibilă aici.