Alte activități

Anunț privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă (documentele de informare aferente anului 2021 se găsesc aici)
Aviz HCL Fârtățești denumire Cămin Cultural „Mircea Buciu”
Informații privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau/și alimentație publică
MAT – schemă minimis privind participarea la manifestări expoziționale internațonale