Alte activități

Anunț privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă (documentele de informare aferente anului 2021 se găsesc aici)
Aviz HCL Fârtățești denumire Cămin Cultural „Mircea Buciu”
Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme