Situația anuală a finanțărilor nerambursabile

Instituția Prefectului – Județul Vâlcea nu acordă finanțări nerambursabile persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial.