Organizare

  1. Regulamentul intern
  2. Codul de conduita al functionarilor publici
  3. Codul conduita al personalului contractual
  4. Codul de conduita al functionarilor publici cu statut special (politisti)
  5. Codul de etica
  6. Organigrama
  7. Carieră :

ANUNȚURI :

Instituția Prefectului Județului Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de :

         -auditor, cls.I, grad profesional superior -1 post în cadrul Compartimentului Audit Intern

         -consilier, cls.I, grad profesional superior -1 post în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economică

Concursul se organizează la sediul Instituției Prefectului Județului Vâlcea, în data de 26 februarie 2019, ora 10,00 – probă scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Instituției Prefectului Județului Vâlcea.

Instituția Prefectului Județului Vâlcea organizează concurs de recrutare pe funcţie publică de execuție, vacantă de: – inspector, cls. I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului IT;

Concursul se organizează la sediul Instituției Prefectului Județului Vâlcea, în data de 16 ianuarie 2019, ora 10,00 – probă scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Instituției Prefectului Județului Vâlcea.

Arhivă 2018: