CARIERĂ

Chestionar candidați concursuri posturi vacante:

https://chestionare.mai.gov.ro/index.php/793595?lang=ro

ANUNȚURI :

 • Anunț rezultat probă scrisă
 • Proces Verbal selecție dosare
 • Anunț examen promovare personal contractual
 • Rezultat final concurs recrutare 2022
 • Rezultat proba interviu concurs recrutare 2022
 • Rezultat proba scrisă concurs recrutare 2022
 • Rezultat selecție dosare concurs recrutare 2022
 • Anunț concurs recrutare consilier juridic 2022
 • Formular înscriere concurs
 • Formular adeverință vechime
 • Anunț concurs promovare șef serviciu juridic 2021
 • Anunț concurs recrutare inspector 2021
 • Formular înscriere concurs
 • Formular adeverință vechime
 • Rezultat selecție dosare concurs promovare
 • Rezultat selecție dosare concurs recrutare
 • Rezultat proba scrisă concurs recrutare
 • Rezultat proba interviu concurs recrutare
 • Rezultat proba scrisă concurs promovare
 • Rezultat proba interviu concurs promovare
 • Rezultat final concurs recrutare
 • Rezultat final concurs promovare