INFORMARE DE PRESĂ Referitor la ședințele din 22 februarie 2024: Colegiul Prefectural, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Vâlcea și Comisia de Dialog Social Vâlcea

Astăzi, 22 februarie 2024, sub conducerea domnului prefect, Mihai Oprea, au avut loc următoarele ședințe de lucru: Colegiul Prefectural, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Vâlcea și Comisia de Dialog Social Vâlcea.

 1. Pe ordinea de zi a ședinței Colegiului Prefectural s-au aflat:
 • Informarea referitoare la activitatea Direcției Județene de Sănătate Publică Vâlcea în anul 2023, prezentată de doamna Lorena Mărgăritescu, Director executiv – Direcția de Sănătate Publică Vâlcea.
 • Stadiul realizării planului de acţiuni pe anul 2023 al judeţului Vâlcea pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, prezentat de domnul Laurențiu Papa, Șef serviciu – Instituția Prefectului județul Vâlcea.

La reuniunea lunară a Colegiului Prefectural au participat subprefectul Victor Stănculescu, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea, doamna Andra Bică.

Potrivit informării prezentate, de către reprezentantul Direcției Județene de Sănătate Publică Vâlcea, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, numărul bolnavilor dispensarizați pentru: diabet zaharat, tulburari mintale, cardiopatie ischemică, boli cerebrovasculare, BPOC (boala pulmonara obstructivă cronică) a crescut în anul 2023 față de anul 2022 și mai cu seamă față de 2020, începutul pandemiei. Cea mai mare creștere din anul 2023 este la diabetul zaharat (cu 6,53% mai mult în anul 2023). De asemenea, comparativ cu anul 2020, potrivit DSP Vâlcea se remarcă creșteri de peste 10% ale numărului de bolnavi dispensarizați la: diabet zaharat, tumori, BPOC, boli cerebrovasculare și tulburări mintale.

În ceea ce privește programul național  de vaccinare la nivelul județului Vâlcea a continuat protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinare la vârstele prevăzute în calendarul naţional de vaccinare și grupelor populaționale la risc.

De asemenea a continuat campania de vaccinare a copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 luni și 5 ani, dar și recuperarea restanțierilor cu vaccinul ROR, în activitatea de mobilizare colaborând şi cu asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari. În comunitățile identificate s-au organizat sesiuni de informare privind importanța vaccinarii la care au participat parinții care sunt reticenți la vaccinarea copiilor.

În ceea ce privește situația  infecțiilor virale respiratorii la nivelul anului trecut au fost înregistrate 239 de cazuri de gripă  în trimestrul I (Urban = 137; Rural = 102).  Nu au fost înregistrate focare sau decese cauzate de gripă. În anul 2023 au fost vaccinate antigripal 25.695 de persoane ( față de 46.993 persoane vaccinate în anul 2022).

Referitor la Programul Național  de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA a fost derulată componenta de prevenire şi supraveghere a  infecţiei în colaborare cu unităţile de implementare (secţii boli infecţioase SJU Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie  Anastasatu  Mihăieşti; Secţia de Boli Dermato-venerice SJU Vâlcea, Secţia Obstetrică SJU Vâlcea, SM Drăgăşani). Au fost efectuate 2.365 teste rapide HIV la gravide în maternitate,  toate fiind negative și au fost luate în evidenţă persoanele cu infecţie HIV la nivelul unităţilor de boli infecţioase teritoriale prin colectarea fişelor de raportare a cazurilor noi de HIV. Astfel, au fost identificate 5 cazuri noi în anul 2023, cu fișe de supraveghere transmise la INBI  „ Prof. Dr. M. Balș”. La nivelul județului Vâlcea sunt în evidență activă și TARV: 97 de  pacienți.

             În ceea ce privește evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri, în trimestrul IV pentru anul școlar 2023/2024, în urma examinărilor efectuate de către medicii şcolari au fost depistate 466 de afecţiuni noi. Numărul tratamentelor efectuate la antepreșcolari, preșcolari și elevi prin cabinetele medicale de medicină generală este de 12.264. În ceea ce privește tratamentele aplicate în cabinetele stomatologice școlare din mediile urban și rural, în evidența DSP Vâlcea există 403 beneficiari (preșcolari și elevi).

În județul Vâlcea, în anul 2023 s-au desfășurat 1.551 acțiuni de control fiind aplicate 138 de  sancțiuni contravenționale:  6 avertismente și 132 amenzi în valoare de 294.600 lei.

Totodată au fost rezolvate 268 de sesizări, au avut loc 24 de acțiuni de îndrumare și consultanță, precum și 19 acțiuni comune cu alte autorități. De asemenea s-au verificat instituțiile publice, unitățile de alimentație publică, retaileri, unităţi de patiserie şi panificație, piscine, conform Ordinului Prefectului nr.69/2023 și 70/2023, în colaborare cu reprezentanţii DSVSA, precum și unităţile în care se pot comercializa plante etnobotanice, conform adresei Instituţiei Prefectului – Județul Vâlcea.

 În cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Vâlcea discuțiile s-au axat pe criteriile în baza cărora se acordă biletele pentru tratamentul balnear pentru pensionari și persoane vârstnice. Precizări privind repartizarea acestora în anul 2024 a oferit doamna Magdalena Laura Vasilache, Director executiv al Casei Județene de Pensii Vâlcea.

Casa Naţională de Pensii Publice stabileşte numărul locurilor de tratament balnear ce poate fi pus la dispoziţia beneficiarilor, în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobate prin hotărâre a Guvernului și repartizează numărul de locuri de tratament balnear în anul curent, caselor teritoriale de pensii în funcţie de numărul total al beneficiarilor, respectiv:

 • asiguraţi ai sistemului public de pensii, în funcţie de casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliu sau reşedinţa acestuia;
 • pensionari ai sistemului public de pensii, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii;
 • beneficiari ai prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii;
 • beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflaţi în evidenţa Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

 

 1. Pe ordinea de zi a ședinței Comisiei de Dialog Social Vâlcea s-au aflat accidentele de muncă înregistrate la ITM Vâlcea în anul 2023, materialul fiind prezentat de către domnul Viorel Din, Inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea. Ședința s-a desfășurat cu participarea prefectului județului Vâlcea, domnul Mihai Oprea și a celor doi subprefecți Florentina Călin și Victor Stănculescu

În cursul anului trecut, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea au fost comunicate 125 de evenimente, din care: 9 evenimente au avut urmare decesul lucrătorilor, 11 evenimente au avut urmare accident ușor, 37 de evenimente s-au produs pe raza altui județ, dar la angajatori care au sediul social în județul Vâlcea, iar 68 de evenimente produse pe raza județului Vâlcea au fost cercetate de angajatori și avizate de I.T.M. Vâlcea.

Până la data de 31.12.2023 la nivelul județului Vâlcea au fost înregistrate 46 accidente de muncă, din care:

 • 37 accidente de muncă care au produs incapacitate temporară de muncă;
 • 4 accidente de muncă de traseu care a produs incapacitate temporară de muncă;
 • 3 acc. de muncă de circulație care a produs incapacitate temporară de muncă;
 • 2 accident de muncă mortale.

Sectoarele economiei în care au fost înregistrate cele 46 accidente de muncă din cursul anului 2023, sunt:

 • morărit şi panificaţie: 15 (32.61 % din total accidentaţi);
 • construcţii: 6 (13.06 % din total accidentaţi);
 • tăierea și rindeluirea lemnului: 2 (4.35 % din total accidentaţi);
 • transporturi: 2 (4.35 % din total accidentaţi);
 • lucrări de instalații electrice: 2(4.35 % din total accidentaţi);
 • restaurante și baruri: 2 (4.35 % din total accidentaţi);
 • activităţi referitoare la asistenţă spitalicească: 2 (4.35 % din total accidentaţi);
 • captarea, tratarea și distribuția apei: 2 (4.35 % din total accidentaţi);
 • fabricarea articolelor confecționate din textile: 2 (4.35 % din total accidentaţi);
 • fabricarea produselor din carne: 2 (4.35 % din total accidentaţi);
 • fabricarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule: 1 (2.17 % din total accidentaţi);
 • furnizare de abur şi aer condiţionat: 1 (2.17 % din total accidentaţi);
 • activități de tipărire: 1 (2.17 % din total accidentaţi);
 • activități de întreținere peisagistică: 1 (2,17 % din total accidentați);
 • operațiuni de mecanică generală: 1 (2.17 % din total accidentaţi);
 • activități de asistență socială: 1 (2.17 % din total accidentaţi);
 • activități de ambalare: 1 (2.17 % din total accidentaţi);
 • fabricarea betonului: 1 (2.17 % din total accidentaţi);
 • prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor: 1(2.17 % din total accidentaţi).

În ceea ce privește vârsta lucrătorilor accidentaţi, din cei 46 de lucrători accidentaţi până la data de 31.12.2023, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat următoarele:

 • 5 lucrători accidentaţi au vârsta peste 60 ani, fiind accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă, reprezentând 10.87 % din totalul accidentaţilor;
 • 17 lucrători accidentaţi au vârsta cuprinsă între 50-59 ani, 16 lucrători au fost accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă reprezentând 34.79 % din totalul accidentaţilor şi 1 lucrător a decedat, reprezentând 2.17 % din total accidentați;
 • 12 lucrători accidentaţi au vârsta cuprinsă între 40-49 ani, fiind accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă, reprezentând 26,09 % din totalul accidentaţilor;
 • 6 lucrători accidentaţi au vârsta cuprinsă între 30-39 ani, 5 lucrători au fost accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă reprezentând 10.87 % din totalul accidentaţilor şi 1 lucrător a decedat, reprezentând 2.17 % din total accidentați;
 • 5 lucrători accidentaţi au vârsta cuprinsă între 20-29 ani, fiind accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă, reprezentând 10.87 % din totalul accidentaţilor;
 • 1 lucrător accidentat având vârsta sub 20 ani, fiind accidentat cu incapacitate temporară de muncă, reprezentând 2.17 % din totalul accidentaţilor.

ITM Vâlcea a realizat în anul 2023 portretul robot pentru accidentatul în muncă din judeţul Vâlcea:

Nr. crt. Caracteristica Aprecierea cu pondere statistică maximă
1 Sex Masculin
2 Ocupaţia Calificat
3 Grupa de vârstă 50- 59 ani
4 Vechime la loc de muncă 2,0 – 5,0 ani
5 Activitatea în momentul accidentării Activitate specifică sectorului
6 Lucrător în Industria de morărit şi panificaţie
7 Împrejurarea Pierderea controlului asupra E.M. -ului
8 Cauza legată de executant Efectuarea necorespunzătoare de comenzii şi manevre
9 Cauza legată de producţie Execuţia necorespunzătoare a sarcinilor de muncă
10 Cauza legată de sarcina de muncă Nerespectarea normelor de  securitate şi sănătate în muncă
11 Mijlocul de producţie la care s-a accidentat E.M.- ul unde a fost repartizat să lucreze
12 Efectul accidentului Răni deschise și leziuni
13 Localizarea leziunii Membre superioare
14 Ora din zi la care are loc 14,00 (a 7-a oră de la intrarea în schimb)
15 Ziua săptămânii Ziua  a IV – a  (joi) din săptămână

 

Detalii:

https://vl.prefectura.mai.gov.ro/media/presa/

https://vl.prefectura.mai.gov.ro/sedinte-publice-anunturi-minute/

http://www.aspjvalcea.ro/site/

https://www.cnpp.ro/ro/criterii-acordare-bilete-de-tratament

https://www.cnpp.ro/documents/10180/10126041/Criterii%20bilete%20de%20tratament

https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie