Monitorizarea implementării la nivelul județului Vâlcea a Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar

Informare IPJ

Activități CPECA

Activități ANITP

Analiză IJJ

Activități Poliția Locală

Activități ISU Vâlcea

Activități ISJ Vâlcea

Activități DSP Vâlcea

Ordin 477 Convocarea Grupului de Lucru octombrie 2023

Informare octombrie 2023 ANITP

Informare octombrie 2023 CPECA Vl

Informare octombrie 2023 IPJ Vl

Activități întreprinse octombrie 2023 ISJ Vl

Activități preventive octombrie 2023 ISU Vl