ZIUA INSTITUŢIEI PREFECTULUI (2 aprilie 1864 – 2 aprilie 2024)

Anul acesta se împlinesc 160 de ani de la momentul în care, în România, noţiunea de „prefect” a fost instituită prin Legea comunală de la 1 aprilie 1864 şi prin Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene din 2 aprilie 1864. Instituția prefectului prezintă o importanță deosebită în arhitectura statului, în coordonarea serviciilor publice deconcentrate, precum și în sprijinirea autorităților locale și a cetățenilor.

Ziua Instituției Prefectului, declarată prin Legea 348/2018, a fost marcată și în cadrul Instituției Prefectului Județul Vâlcea, printr-o întâlnire cu o parte dintre foștii prefecți ai județului: doamna Anuța Handolescu și domnii: Nicolae Curcăneanu, Mircea Perpelea, Radu Renga, Remus Grigorescu, Petre Ungureanu, Dumitru-Nicu Cornoiu, Florian Marin și Tiberiu Costea.  Cu prilejul acestui eveniment aniversar, prefectul județului Vâlcea, domnul Mihai Oprea, a înmânat foștilor prefecți diplome de excelență în semn de mulțumire și apreciere pentru eforturile depuse în interesul vâlcenilor. Alături de domnul prefect, la eveniment au participat: doamna subprefect Florentina Călin și domnul subprefect Victor Stănculescu.

În cadrul reuniunii, reprezentantul Guvernului României în județul Vâlcea a reiterat importanța Instituției Prefectului în societatea noastră. De asemenea, domnul prefect a amintit faptul că activitatea Instituției Prefectului nu se suprapune și nu concurează cu cea a autorităților publice locale, instituția venind în sprijinul acestora în eforturile de dezvoltare economică și socială a județului Vâlcea, prin armonizarea programelor locale cu cele naționale și identificarea celor mai bune soluții pentru problemele întâmpinate de comunități și de cetățeni. Evenimentul a cuprins și o trecere în revistă a celor mai importante momente din istoria Instituției Prefectului Judeţul Vâlcea cu ajutorul unui material realizat de către doamna Doina Glăvan, șefa Serviciului Arhivelor Naționale – Filiala Județeană Vâlcea.

Potrivit Serviciului Arhivelor Naționale Filiala Județeană Vâlcea: “Instituția Prefectului Judeţul Vâlcea a apărut în urma Regulamentului Organic din anul 1831, însă, sub denumirea de Ocârmuirea Judeţului Vâlcea. În timpul revoluţiei din anul 1848, instituția, s-a numit Administraţia Judeţului Vâlcea, iar după înfrângerea Revoluţiei a revenit la vechea denumire, până la aplicarea Legii Comunale din anul 1864, când a luat denumirea de Prefectura Judeţului Vâlcea. Persoanele care au reprezentat instituția, de-a lungul timpului s-au numit cârmuitori, administratori şi din anul 1864, prefecţi ai judeţului.

În perioada 1864-1949 instituția s-a numit Prefectura Judeţului Vâlcea. În anul 1949 se constituie Comitetul Provizoriu iar din 1950 Sfatul Popular Regional Vâlcea, cu atribuţii complet deosebite faţă de vechea prefectură. După prevederile Regulamentului Organic, judeţele erau conduse de cârmuitori, numiţi pe trei ani, putând fi confirmaţi pe noi perioade şi puşi sub directa conducere a Ministerului din Lăuntru. Prin legea din 1864, judeţele trec sub conducerea unui prefect, ajutat de un subprefect şi un Consiliu judeţean.

Toate reformele şi schimbările administrative care au survenit în cursul celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea şi primele patru decenii ale secolului al XX-lea n-au schimbat principiile de bază ale organizării prefecturii. Ca atribuţii principale se pot enumera problemele administrative, economice, social-politice, sanitare, culturale, financiare, tehnice, veterinare, etc. Datorită rolului mare pe care îl joacă în cadrul judeţului, de-a lungul timpului apar şi se dezvoltă o serie de servicii în cadrul instituţiei.”

Prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, îndeplinește atribuții privind:

 • asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice;
 • exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;
 • verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale și atacarea actelor administrative ale acestor autorități pe care le consideră ilegale;
 • îndrumare, la cererea autorităților administrației publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competență;
 • în domeniul situațiilor de urgență.

Prefectul este ajutat de doi subprefecți în vederea îndeplinirii atribuțiilor și prerogativelor care îi revin potrivit legii. Prefectul a fost demnitar al statului român, funcţia fiind una politică, până în anul 2004. Începând cu 1 ianuarie 2006, prefecții și subprefecții au devenit înalți funcționari publici, statut deținut până în anul 2021, când funcțiile de prefect și subprefect au redevenit funcții de demnitate publică.

PREFECȚII JUDEȚULUI VÂLCEA

 1. GHIŢĂ GOLESCU (1859-1860)
 2. NAE BORĂNESCU (1860 -1861)
 3. IOAN GĂNESCU (1861)
 4. NAE BORĂSCU ( 1861 – 1862)
 5. DIMITRIE STEFĂNESCU (1862)
 6. GHIȚĂ GOLESCU (1862 – 1866)
 7. DIMITRIE SIMULESCU (1866 – 1869)
 8. MIHAIL VLADIMIRESCU (1869 – 1870)
 9. VASILE PLEŞOIANU (1870 – 1871)
 10. DIMITRIE SIMULESCU (1871)
 11. VASILE PLEȘOIANU (1871)
 12. EFIMIE MINCU (1871)
 13. DIMITRIE RIZEA (1871)
 14. CONSTANTIN GRECEANU (1871 – 1873)
 15. CONSTANTIN BUDIȘTEANU (1873 – 1875)
 16. GRIGORE MARINESCU (1875)
 17. FOTACHE RADOVICI (1875 – 1876)
 18. DUMITRIE SIMULESCU (1876 )
 19. ALEXANDRU TRIȘCU (1876 )
 20. APOSTOL ARICESCU (1876)
 21. RADU FĂRCĂȘANU (1876 – 1877)
 22. DIMITRIE SIMULESCU (1877 – 1881)
 23. ATHANASIE MOSCHUNA (1881)
 24. DUMITRIE GENUNEANU (1881 – 1882)
 25. DIMITRIE GHE.SIMULESCU (1882 – 1888)
 26. CONSTANTIN HERESCU (1888 – 1891)
 27. COSTACHE GOLESCU (1891)
 28. N. GENTILI (1891)
 29. CONSTANTIN HERESCU (1891 – 1895)
 30. ALEXANDRU CRĂSNARU (1895 – 1899)
 31. CONSTANTIN HERESCU ( 1899 – 1901)
 32. AL. CRĂSNARU (1901 – 1904)
 33. GH.SABIN (1904 – 1907)
 34. AL. CRĂSNARU (1907 – 1908)
 35. PETRE SLĂVESCU (1908 – 1910)
 36. GH.SABIN (1910 – 1912)
 37. CONSTANTIN OROMOLU (1912 – 1914)
 38. GRIGORIE OTETELIȘANU (1914 – 1916)
 39. FRANTZ EITHEL (1917 – 1918 )
 40. NICOLAE PURICESCU (1918)
 41. ION NICOLESCU (1918 – 1919)
 42. TITUS CONSTANTINESCU (1919 – 1920)
 43. NICOLAE DIACONESCU (1920 )
 44. TRAIAN MIHĂILESCU (1920 – 1921)
 45. CONSTANTIN OROMOLU 1921 – (1922)
 46. ION NICOLESCU (1922 – 1926)
 47. GHEORGHE MIHĂILEANU (1926 – 1927)
 48. ION NICOLESCU (1927 – 1928)
 49. CONSTANTIN TETOIANU (1928 – 1929)
 50. DINU TEODORESCU (1929)
 51. C.OTETELIȘANU (1930 – 1931)
 52. HARILAND MIHALE (1931 – 1932)
 53. CONSTANTIN TETOIANU (1932 – 1933)
 54. EUGEN BĂCESCU (1933 – 1937)
 55. DIMITRIE OGREZEANU (1937)
 56. CONSTANTIN TETOIANU (1937 – 1938)
 57. MIHAIL ANGELESCU (1938 – 1939)
 58. ANTON TEODORESCU (1939 – 1940)
 59. M. DOBRICEANU (1940)
 60. VICTOR BĂRBULESCU (1940 – 1941)
 61. ȘTEFAN STANESCU (1941 )
 62. GH.MUSCAN (1941 – 1944 )
 63. CONSTANTIN CANARI (1944 -1945)
 64. IOSIF ANDREESCU (1945 – 1946)
 65. ION.PATRĂSCOIU (1946 – 1950)
 66. IULIAN COMĂNESCU (1990 – 1991)
 67. OCTAVIAN FIEROIU (1991 – 1992)
 68. IULIAN COMĂNESCU (1992 – 1996)
 69. NICOLAE CURCĂNEANU (1996 – 2000)
 70. MIRCEA PERPELEA (2000 – 2003)
 71. AUREL VLADOIU (2003 – 2004)
 72. ANUȚA HANDOLESCU (2005 – 2007)
 73. RADU RENGA (2007 – 2009)
 74. REMUS GRIGORESCU (25 FEBRUARIE – 1 OCTOMBRIE 2009)
 75. PETRE UNGUREANU (2009 – 2012)
 76. MIRCEA NADOLU (2012 – 2014)
 77. DUMITRU-NICU CORNOIU (2014 – 2016)
 78. RADU RENGA (2016 – 2017)
 79. FLORIAN MARIN (22 MARTIE 2017-11 DECEMBRIE 2019)
 80. TIBERIU COSTEA (18 DECEMBRIE 2019 – 7 AUGUST 2020)
 81. SEBASTIAN FÂRTAT (7 AUGUST 2020 – FEBRUARIE 2022)
 82. MIHAI OPREA (11 FEBRUARIE 2022 – PREZENT)